Výhody obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľné zdroje energie sa nevyčerpajú

Technológie obnoviteľnej energie využívajú zdroje priamo zo životného prostredia. Medzi tieto energie patrí aj slnko. Tieto zdroje nebudú vyčerpané, čo sa nedá povedať o mnohých typoch fosílnych palív. Keďže využívanie fosílnych palív je limitované a ich získavanie je zo dňa na deň čoraz ťažšie.
Požiadavky na údržbu sú nižšie

Vo väčšine prípadov si technológie obnoviteľných zdrojov energie vyžadujú menej celkovej údržby ako zariadenia, ktoré používajú tradičné zdroje energie. Hlavným dôvodom je, že zariadenia obnoviteľných zdrojov energie ako napríklad fotovoltické panely, slnečné kolektory majú menej pohyblivých častí. Tak isto nemajú aj horľavé zdroje paliva. Menej požiadaviek na údržbu znamená viac času a peňazí.
Obnoviteľné zdroje šetria peniaze

Používanie obnoviteľných zdrojov energie Vám môže pomôcť ušetriť peniaze a to z dlhodobého hľadiska. Nielenže ušetríte na nákladoch, ktoré by ste vynaložili na údržbu, ale aj na prevádzkových nákladoch. Ak používate technológiu, ktorá generuje energiu zo slnka, tak nemusíte platiť za doplnenie tohto “paliva”. Množstvo peňazí, ktoré ušetríte s využitím obnoviteľnej energie, sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane samotnej technológie. Vo väčšine prípadov prechod na obnoviteľné zdroje energie znamená ušetrenie stoviek eur. Čo v dnešnej dobe nie je málo.
Obnoviteľná energia má mnohé zdravotné a enviromentálne prínosy

Obnoviteľné zdroje energie produkujú málo skleníkových plynov a látok, ktoré by znečisťovali ovzdušie. To znamená menšiu uhlíkovú stopu a celkovo pozitívny vplyv na prírodné prostredie. Počas procesu spaľovania fosílne palivá emitujú veľké množstvo skleníkových plynov, o ktorých sa dokázalo, že výrazne zvyšujú nárast teplôt na celej planéte. Využívanie fosílnych palív nielenže produkuje skleníkové plyny, ale aj iné škodlivé znečisťujúce látky, ktoré vedú k problémom s respiračným a srdcovým zdravím. Takto pomáhate znižovať výskyt týchto znečisťujúcich látok a prispieva celkovo k zdravšiemu prostrediu.
Obnoviteľné energie znižujú závislosť od zahraničných zdrojov energie

Keďže vieme aká je doba a politická situácia vie byť nestabilná. Aj naša krajina je závislá od zahraničia. Konkrétne od Ruska, ktoré nám dodáva ropu a zemný plyn. Už sme raz zažili energetickú krízu a bola tým ochromená celá Európa a to v čase vykurovacej sezóny. Situáciu ako tak vyriešili zásoby, ktoré Slovensko malo uskladnené. S obnoviteľnými zdrojmi energie sa niečo takéto nestane. Energia sa totiž vyrába lokálne. Čím viac energie z obnoviteľných zdrojov využijete pre energetické potreby, tým menej sa budete spoliehať na dovážanú energiu a tým viac prispejete k energetickej nezávislosti Slovenska ako celku.


Napísať komentár